Par mums

Inženieru birojs SIA "INNA PROJEKTS" ir dibināts kā privāta sabiedrība ar ierobežotu atbildību 1998.gada 01.septembrī. Patreiz inženieru birojā “INNA PROJEKTS” strādā 46 cilvēki, tajā skaitā 28 projektēšanas inženieri un 9 projektēšanas tehniķi.

Mūsu galvenie darbības virzieni ir:

 • sadarbība ar arhitektu birojiem vai atsevišķiem arhitektiem būvprojektu izstrādē:
 • ēku un inženierbūvju konstruktīvie risinājumi;
 • visu veidu inženierkomunikāciju projektu izstrādāšana dzīvojamo, sabiedrisko, ražošanas ēku un inženierbūvju būvniecībā, renovācijā un rekonstrukcijā.

SIA “INNA PROJEKTS” veic:

 • ēku inženiertehniskos pētījumus;
 • inženierbūvju konstrukciju un inženiertīklu ekspertīzi;
 • sniedz slēdzienus un rekomendācijas par inženiertīklu stāvokli, to tālāku ekspluatāciju, remontu vai nomaiņu.

Pēc pasūtītāja vēlēšanās:

 • sniedzam informāciju projektēšanas un būvniecības jautājumos;
 • uzņemamies visu tehnisko noteikumu saņemšanu;
 • veicam pasūtītāja interešu aizstāvēšanu saskaņošanas organizācijās.

Mūsu biroja speciālistu kvalifikācija un pieredze, pielietojamās datorprogrammas un tehniskais nodrošinājums ļauj sadarbībā ar arhitektiem, kā arī patstāvīgi, piedalīties konkursos un iegūt pasūtījumus būvprojektu izstrādāšanai.

Projektu dokumentācijas izstrādāšanai tiek izmantotas:

 • Autodesk sistēmas datorprogrammas - AutoCAD, Arhitectural Desktop
 • Citas projektēšanas datorprogrammas - MagiCAD, STAAD Pro, Robot Millenium


SIA "InnaProjekts", Lāčplēša 41, Rīga, LV-1011
Tālrunis: +371 67814272, Fakss: +371 67814274, birojs@innaprojekts.lv